Kết quả và bản vẽ xổ số

Kết quả xổ số

 

Euromillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 25.000.000!
Buổi rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào thứ Sáu ngày 13 tháng 4 vào khoảng 9 giờ tối.GMT.

Eurojackpot-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 234.000.000!
Buổi rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào thứ Sáu ngày 13 tháng 4 vào khoảng 9 giờ tối.GMT.

Superenlotto-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 130.200.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ vào thứ Bảy ngày 14 tháng 4 vào khoảng 8 giờ tối.GMT.

Megamillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 67.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ vào thứ Bảy ngày 14 tháng 4 lúc 11 giờ tối.giờ phương Tây

Powerball-us-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 122.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào Chủ nhật ngày 15 tháng 4 lúc 10:59 tối giờ phương Tây