Kết quả xổ số từ Hoa Kỳ

Hoa Kỳ-Lotteryresults

Mega triệu
Ngày 25 tháng 1 năm 2016 Mega Millions Con số là:
8/42/54/63/67/11.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 188.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 28 tháng 1.

Powerball
Ngày 26 tháng 1 năm 2017 Các con số chiến thắng Powerball là:
18/8/62/66/68/22.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 187.000.000!
Bước rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 29 tháng 1.

Để lại một câu trả lời

Vui lòng đăng nhập bằng một trong những phương thức này để đăng bình luận của bạn:

Logo 2xbu.com

Bạn đang bình luận bằng tài khoản 2xbu.com của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Hình ảnh Twitter

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Ảnh Facebook

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Kết nối với %s