Xổ số tươi phía trước chúng tôi cho cuối tuần này

Xổ số6

Powerball
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 151.000.000!
Bước rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 23 tháng 10.

Superenalotto
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 161.000.000!
Bước rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 22 tháng 10.

Mega triệu
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 25.000.000!
Bước rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 22 tháng 10.

Eurojackpot
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 10.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 21 tháng 10.

Euromillions
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 39.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 21 tháng 10.

Superlotto Plus
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 45.000.000 đô la!
Bước rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 23 tháng 10.

Để lại một câu trả lời

Vui lòng đăng nhập bằng một trong những phương thức này để đăng bình luận của bạn:

Logo 2xbu.com

Bạn đang bình luận bằng tài khoản 2xbu.com của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Hình ảnh Twitter

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Ảnh Facebook

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Kết nối với %s