Người chiến thắng Mega Millions từ California

người chiến thắng Megamillion

Sau nhiều tuần đi mà không có người chiến thắng, một vé đơn độc đã đánh vào những con số chiến thắng cho một 188 triệu đô la Mega hàng triệu người vẽ vào thứ Sáu, ngày 27 tháng 1.
Những con số chiến thắng là: 17/37/53/54/61/8

Người giữ vé có một năm kể từ ngày rút thăm để nhận giải thưởng của mình.
Người chiến thắng sẽ có lựa chọn lấy toàn bộ 188 triệu đô la trong khoảng thời gian 30 năm, hoặc một khoản tiền là 112,3 triệu đô la.

Vẽ số lần xem trước cuối tuần

Megamillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 188.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 28 tháng 1.

Powerball-us-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 187.000.000!
Bước rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 29 tháng 1.

Superenlotto-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện xo so m b thu nam hang tuan tại đứng ở 81.100.000xổ số kiến thiết ngày 3 tháng 5!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 28 tháng 1.

Euromillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 14.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 27 tháng 1.

Eurojackpot-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 26.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 27 tháng 1.

Chúc may mắn

Kết quả xổ số từ Hoa Kỳ

Hoa Kỳ-Lotteryresults

Mega triệu
Ngày 25 tháng 1 năm 2016 Mega Millions Con số là:
8/42/54/63/67/11.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 188.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 28 tháng 1.

Powerball
Ngày 26 tháng 1 năm 2017 Các con số chiến thắng Powerball là:
18/8/62/66/68/22.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 187.000.000!
Bước rút xổ số giai mong miền nam miền bắc lo de tiếp theo sẽ là vào ngày 29 tháng 1.

Một người Ailen rất may mắn đã giành được giải độc đắc Euromillions 88,5m!

EUROMILLION-RESULTS

Vé Ailen là người chiến thắng duy nhất của 88,587,275 Giải độc đắc đã được chuyển qua kể từ ngày 30 tháng 12.
Những con số chiến xo so dong thap hom nay kết quả 10 ngày thắng là: 1/5/7/17/23/3/8

Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 27 tháng 1.

Kết quả cuối tuần và bản vẽ tiếp theo

Cắt-Bestlottoball3.jpg

Mega triệu
Ngày 21 tháng 1 năm 2016 Mega triệu con số chiến thắng là:
7/9/24/41/53/14.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 177.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 25 tháng 1.

Powerball
Ngày 22 tháng 1 năm 2017 Các con số chiến thắng Powerball là:
25/25/45/52/67/2.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 170.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 26 tháng 1.

Superlotto Plus
Ngày 15 tháng 1 năm 2017 Superlotto Plus Số chiến thắng là:
14/7/20/22/46/22.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 72.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 19 tháng 1.

Euromillions
Ngày 20 tháng 1 năm 2016 Euromillions là:
17/10/27/31/49/3/5.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 88.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 24 tháng 1.

Superenalotto
Ngày 21 tháng 1 năm 2016 Số chiến thắng Superenalotto là:
6/55/63/68/76/80.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 78.900.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 24 tháng 1.

Eurojackpot
Ngày 20 tháng 1 năm 2016 Eurojackpot là:
23/5/25/35/40/5/8.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 26.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 27 tháng 1.

Vẽ số lần xem trước cuối tuần

Xổ số5

Mega triệu
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 162.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 21 tháng 1.

Powerball
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 153.000.000!
Bước rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 22 tháng 1.

Superlotto Plus
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 71.000.000!
Bước rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 22 tháng 1.

Superenalotto
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 77.900.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 21 tháng 1.

Euromillions
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 80.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 20 tháng 1.

Eurojackpot
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 18.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 20 tháng 1.

Kết quả xổ số Hoa Kỳ

Kết quả megamillion

Ngày 18 tháng 1 năm 2016 Mega Millions Con số là:
20/31/54/56/59/3.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 162.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 21 tháng 1.

Powerball-US

Ngày 19 tháng 1 năm 2017 Các con số chiến thắng Powerball là:
9/40/41/53/58/12.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 153.000.000!
Bước rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 22 tháng 1.