Kết quả xổ số & bản vẽ xổ số - ngày 23 tháng 6 năm 2019

cuối tuần

Kết quả xổ số cuối tuần (số xổ số)

Trò chơi xổ số Số chiến thắng Ngày rút thăm mới nhất Jackpot Tiếp theo vẽ
Mega triệu
13 30 36 48 62
18
22/06/2019
$ 60.000.000
26/06/2019
Bóng điện
3 6 11 14 66
21
23/06/2019
$ 122.000.000
27/06/2019
Siêu enalotto
35 39 41 69 70 74
22/06/2019
175.400.000
25/06/2019
Giải độc đắc Euro
20 27 37 41 45
1 7
21/06/2019
18.000.000
28/06/2019
Euro triệu
5 8 9 25 39
3 7
21/06/2019
45.000.000
25/06/2019

Bắt đầu chơi

Bản vẽ xổ số tiếp theo

Superenlotto-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 175.400.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 6 vào khoảng 8 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Euromillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 45.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 6 vào khoảng 9 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Megamillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 60.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 6 lúc 11 giờ tối. giờ phương Tây

Bắt đầu chơi

Powerball-us-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 122.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 6 lúc 10:59 tối giờ phương Tây

Bắt đầu chơi

Eurojackpot-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 18.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 6 vào khoảng 9 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Để lại một câu trả lời

Vui lòng đăng nhập bằng một trong những phương thức này để đăng bình luận của bạn:

Logo 2xbu.com

Bạn đang bình luận bằng tài khoản 2xbu.com của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Hình ảnh Twitter

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Ảnh Facebook

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Kết nối với %s