Một cái gì đó đã xảy ra, nhưng làm nến băn khoăn - hãy để Gues cho nó một phát súng xổ số minh ngọc ngày 23 tháng 12 khác.