Kết quả xổ số

Lotteryresults

Kết quả hàng triệu lớn của trận hòa mới nhất (24/02/2018) là:
7/11/13/19/58 /9
Không ai giành được giải độc đắc.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 222.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào thứ Tư, ngày 28 tháng 2 năm 2018

Kết quả Powerball của trận hòa mới nhất (25/02/2018) là:
24/25/38/62/63?/6
Không ai giành được giải độc đắc.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 293.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào thứ Năm, ngày 01 tháng 3 năm 2018

Kết quả Eurojackpot của trận hòa mới nhất (23/02/2018) là:
26/26/33/42/46?/4/10
Không ai giành được giải độc đắc.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 31.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào thứ Sáu, ngày 02 tháng 3 năm 2018

Vẽ xổ số cho cuối tuần này

Vẽ xổ số tiếp theo

 

Euromillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 174.000.000!
Buổi rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào thứ Sáu ngày 23 tháng 2 vào khoảng 8 giờ tối. GMT.

Eurojackpot-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 22.000.000!
Buổi rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào thứ Sáu ngày 23 tháng 2 vào khoảng 8 giờ tối. GMT.Superenlotto-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 103.100.000!
Buổi rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào thứ Năm ngày 22 tháng 2 vào khoảng 8 giờ tối. GMT.

Megamillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 204.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào thứ Sáu ngày 23 tháng 2 lúc 11 giờ tối. giờ phương Tây

Powerball-us-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 269.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào xổ số kiến thiết ngày nay tối thứ Bảy ngày 24 tháng 2 lúc 10:59 tối giờ phương Tây

Kết quả xổ số mới nhất của Hoa Kỳ

Kết quả xổ số

Kết quả hàng triệu lớn của trận hòa mới nhất (16/02/2018) là:
14/38/48/53/58 /16
Không ai giành được giải độc đắc.
Giải độc đắc ước tính hiện ket qua xstd 30 ngay tại đứng ở $ 185.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra trên Tue, ngày 20 tháng 2 năm 2018

Kết quả Powerball của trận hòa mới nhất (17/02/2018) là:
26/12/39/44/62 /2
Không ai giành được giải độc đắc.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 246.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào Thứ Tư, ngày 21 tháng 2 năm 2018