Làm thế nào covid-19 (coronavirus) đang tác động đến giải độc đắc?

Nhóm giám sát trò chơi Powerball đã công bố vào tối thứ Tư rằng họ sẽ cắt giảm một nửa số giải độc đắc, từ 40 triệu đô la xuống còn 20 triệu đô la, sau khi có một người chiến thắng giải thưởng lớn hiện tại. Giải độc đắc cũng có thể tăng chậm hơn, với mức tăng tối thiểu là 2 triệu đô la thay vì 10 triệu đô la bình thường sau mỗi lần vẽ hai lần một tuần.

Gregory Mineo, giám đốc xổ số Maine và chủ tịch của nhóm sản phẩm Powerball cho biết, những người chơi Powerball trong nhiều khu vực pháp lý xổ số của Hoa Kỳ đang theo lệnh hoặc khuyến nghị của các thống đốc hoặc thị trưởng của họ, đã ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng bình thường, ông Gregory Mineo, giám đốc xổ số Maine và chủ tịch của nhóm sản phẩm Powerball cho biết. Giống như các doanh nghiệp khác trên khắp thế giới đang điều chỉnh, chúng tôi đang thực hiện các thay đổi chủ động để tiếp tục cung cấp sản phẩm xổ số hàng đầu thế giới.

Powerball-us-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 29.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 23 tháng 4 năm 2020

Bắt đầu chơi

 

Coronavirus sẽ không ngăn chúng tôi - Xổ số Hoa Kỳ vẽ tiếp theo

Bản vẽ xổ số tiếp theo

Powerball-us-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 150.000.000 đô la!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 3 năm 2020

Bắt đầu chơi

Megamillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 100.000.000 đô la!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 25 tháng 3 năm 2020

Bắt đầu chơi

?

Chúc may mắn…

Kết quả xổ số & bản vẽ xổ số tiếp theo

Newlotto

Kết quả xổ số (số xổ số)

Trò chơi xổ số Số chiến thắng Ngày rút thăm mới nhất Jackpot Tiếp theo vẽ
Mega triệu
6 17 48 54 69
12
11/03/2020
$ 80.000.000
14/03/2020
Bóng điện
7 15 21 33 62
23
08/03/2020
$ 110.000.000
12/03/2020
Euro triệu
11 23 30 37 43
5 12
10/03/2020
€ 54.000.000
13/03/2020
Siêu enalotto
8 35 41 43 57 80
10/03/2020
€ 33.000.000
12/03/2020
Giải độc đắc Euro
15 19 35 36 41
5 10
06/03/2020
€ 61.000.000
13/03/2020

Bắt đầu chơi

Bản vẽ xổ số tiếp theo

Megamillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 80.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 14 tháng 3 năm 2020

Bắt đầu chơi

Powerball-us-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 110.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 3 năm 2020

Bắt đầu chơi

Euromillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở € 54.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 3 năm 2020

Bắt đầu chơi

Superenlotto-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở € 33.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 3 năm 2020

Bắt đầu chơi

Eurojackpot-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở € 61.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 13 tháng 3 năm 2020

Bắt đầu chơi

Chúc may mắn…

Vẽ xổ số cho cuối tuần này 06/01/2020

Xổ số 06_01_2020

Powerball-us-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 258.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào thứ Năm ngày 9 tháng 1 năm 2020

Bắt đầu chơi

Euromillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở € 75.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào thứ ba ngày 7 tháng 1 năm 2020

Bắt đầu chơi

Megamillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 69.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào thứ Tư ngày 8 tháng 1 năm 2020

Bắt đầu chơi

Superenlotto-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở € 56,800,000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào thứ ba ngày 7 tháng 1 năm 2020

Bắt đầu chơi

Eurojackpot-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở € 32.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào thứ Sáu ngày 10 tháng 1 năm 2020

Bắt đầu chơi

 

Kết quả xổ số & bản vẽ xổ số - ngày 15 tháng 12 năm 2019

cuối tuần

Kết quả xổ số cuối tuần (số xổ số)

Trò chơi xổ số Số chiến thắng Ngày rút thăm mới nhất Jackpot Tiếp theo vẽ
Mega triệu
17 21 29 39 56
22
14/12/2019
$ 372.000.000
18/12/2019
Bóng điện
3 6 12 32 64
19
15/12/2019
160.000.000 đô la
19/12/2019
Euro triệu
9 16 18 23 32
2 10
13/12/2019
€ 47.000.000
17/12/2019
Siêu enalotto
8 10 43 52 60 83
14/12/2019
€ 46,800,000
17/12/2019
Giải độc đắc Euro
25 31 38 49 50
5 10
13/12/2019
€ 16.000.000
20/12/2019

Bắt đầu chơi

Bản vẽ xổ số tiếp theo

Megamillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 372.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 12 lúc 11 giờ tối. giờ phương Tây

Bắt đầu chơi

Powerball-us-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 160.000.000 đô la!
Buổi rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 12 lúc 10:59 tối giờ phương Tây

Bắt đầu chơi

Euromillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở € 47.000.000!
Buổi rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 12 vào khoảng 9 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Superenlotto-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở € 46,800,000!
Buổi rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 12 vào khoảng 8 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Eurojackpot-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở € 16.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 12 vào khoảng 9 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

 

Chúc may mắn…

Bản vẽ xổ số Euromillions & Superenalotto - ngày 12 tháng 11 năm 2019

Euromillion-vẽ

Euromillions Draw sẽ diễn ra hôm nay, ngày 12 tháng 11 năm 2019
Nhanh lên, mua vé của bạn ngay bây giờ hoặc bạn sẽ mất cơ hội lấy giải độc đắc 104.000.000 euro!

Bắt đầu chơi

Superenlotto-vẽ

Superenalotto Draw sẽ diễn ra hôm nay, ngày 12 tháng 11 năm 2019
Nhanh lên, mua vé của bạn ngay bây giờ hoặc bạn sẽ mất cơ hội lấy giải độc đắc 30.900.000 €!

Bắt đầu chơi

Chúc may mắn…

 

Kết quả Lotto mới nhất - ngày 3 tháng 11 năm 2019

cuối tuần

Kết quả xổ số cuối tuần và bản vẽ xổ số tiếp theo

Trò chơi xổ số Số chiến thắng Ngày rút thăm mới nhất Jackpot Tiếp theo vẽ
Mega triệu
9 20 36 41 54
22
02/11/2019
$ 127.000.000
06/11/2019
Euro triệu
2 20 39 44 48
5 7
01/11/2019
€ 86.000.000
05/11/2019
Giải độc đắc Euro
3 17 31 34 40
1 2
01/11/2019
€ 79.000.000
08/11/2019
Bóng điện
3 23 32 37 58
22
03/11/2019
$ 40.000.000
07/11/2019
Siêu enalotto
10 19 30 68 78 80
02/11/2019
€ 27,800,000
05/11/2019

Bắt đầu chơi

Bản vẽ xổ số tiếp theo

Megamillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 127.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 06 tháng 11 lúc 11 giờ tối. giờ phương Tây

Bắt đầu chơi

Euromillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở € 86.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 05 tháng 11 vào khoảng 9 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Eurojackpot-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở € 79.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 08 tháng 11 vào khoảng 9 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Powerball-us-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 40.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ vào ngày 07 tháng 11 lúc 10:59 tối giờ phương Tây

Bắt đầu chơi

Superenlotto-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở € 27,800,000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 05 tháng 11 vào khoảng 8 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Chúc may mắn…

Kết quả xổ số & bản vẽ xổ số - ngày 6 tháng 10 năm 2019

cuối tuần

Kết quả xổ số cuối tuần (số xổ số)

Trò chơi xổ số Số chiến thắng Ngày rút thăm mới nhất Jackpot Tiếp theo vẽ
Euro triệu
6 9 35 41 44
6 9
04/10/2019
€ 190.000.000
08/10/2019
Bóng điện
6 14 36 51 54
4
06/10/2019
$ 80.000.000
10/10/2019
Mega triệu
11 38 44 48 70
17
05/10/2019
$ 55.000.000
09/10/2019
Giải độc đắc Euro
15 19 20 45 49
7 8
04/10/2019
€ 29.000.000
11/10/2019
Siêu enalotto
20 38 52 58 68 72
05/10/2019
€ 14.300.000
08/10/2019

Bắt đầu chơi

Bản vẽ xổ số tiếp theo

Euromillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở € 190.000.000!
Buổi rút xổ số tiếp theo sẽ vào ngày 08 tháng 10 vào khoảng 9 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Megamillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 55.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 09 tháng 10 lúc 11 giờ tối. giờ phương Tây

Bắt đầu chơi

Powerball-us-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 80.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 10 lúc 10:59 tối giờ phương Tây

Bắt đầu chơi

Eurojackpot-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở € 29.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 10 vào khoảng 9 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Superenlotto-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở € 14.300.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 08 tháng 10 vào khoảng 8 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Chúc may mắn…

Giải độc đắc Superenalotto trị giá 209 triệu euro đã giành được

Wehavewinner-enaleto

 

Sự chờ đợi kéo dài một năm cho một người chiến thắng Jackpot Superenalotto cuối cùng đã kết thúc sau khi một vé phù hợp với tất cả các con số trong trận hòa mới nhất.

Người chơi may mắn sẽ nhận được một khoản thanh toán đáng kinh ngạc của € 209 triệu, trở thành người chiến thắng Superenalotto lớn nhất mọi thời đại.

Các con số chiến thắng vào thứ ba ngày 13 tháng 8 năm 2019 là 7 32 41 59 75 76, với Jolly 21 và Superstar 11.

Đây là lần đầu tiên giải độc đắc đã giành được từ ngày 23 tháng 6 năm ngoái khi một vé thuộc về một tập hợp người chơi từ khắp nước Ý bỏ túi 51 triệu euro. Giải thưởng cao nhất đã vượt qua 100 triệu euro vào tháng 2 và tiếp tục leo lên, tạo ra sự phấn khích hơn cho người hâm mộ của trò chơi ở khắp mọi nơi khi nó tiếp cận số tiền kỷ lục.