Kết quả xổ số & bản vẽ xổ số - 29 tháng 7 năm 2019

Phổ biến nhất

Kết quả xổ số mới nhất (số xổ số)

Trò chơi xổ số Số chiến thắng Ngày rút thăm mới nhất Jackpot Tiếp theo vẽ
Mega triệu
4 6 11 43 48
11
27/07/2019
45.000.000 đô la
31/07/2019
Bóng điện
1 19 31 48 61
6
28/07/2019
88.000.000 đô la
01/08/2019
Siêu enalotto
13 33 40 61 78 80
27/07/2019
198.100.000
30/07/2019
Giải độc đắc Euro
3 8 30 46 48
1 3
26/07/2019
48.000.000
02/08/2019
Euro triệu
2 5 27 37 42
3 10
26/07/2019
36.000.000
30/07/2019

Bắt đầu chơi

Bản vẽ xổ số tiếp theo

Superenlotto-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 198.100.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 7 vào khoảng 8 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Euromillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 36.000.000!
Buổi rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 7 vào khoảng 9 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Megamillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 45.000.000 đô la!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 31 tháng 7 lúc 11 giờ tối. giờ phương Tây

Bắt đầu chơi

Powerball-us-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 88.000.000 đô la!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ vào ngày 01 tháng 8 lúc 10:59 tối giờ phương Tây

Bắt đầu chơi

Eurojackpot-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 48.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ vào ngày 02 tháng 8 vào khoảng 9 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Chúc may mắn…

Kết quả xổ số & bản vẽ xổ số - ngày 21 tháng 7 năm 2019

Lotteryresults1

Kết quả xổ số mới nhất (số xổ số)

Trò chơi xổ số Số chiến thắng Ngày rút thăm mới nhất Jackpot Tiếp theo vẽ
Mega triệu
16 18 28 33 67
14
20/07/2019
$ 168.000.000
24/07/2019
Bóng điện
5 26 36 64 69
19
21/07/2019
$ 63.000.000
25/07/2019
Siêu enalotto
2 23 29 51 79 84
20/07/2019
193.500.000
23/07/2019
Giải độc đắc Euro
31 32 45 47 49
7 9
19/07/2019
37.000.000
26/07/2019
Euro triệu
13 14 17 26 28
2 7
19/07/2019
17.000.000
23/07/2019

Bắt đầu chơi

Bản vẽ xổ số tiếp theo

Superenlotto-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 193.500.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 7 vào khoảng 8 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Euromillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 17.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 7 vào khoảng 9 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Megamillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 168.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 7 lúc 11 giờ tối. giờ phương Tây

Bắt đầu chơi

Powerball-us-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 63.000.000!
Buổi rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 7 lúc 10:59 tối giờ phương Tây

Bắt đầu chơi

Eurojackpot-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 37.000.000!
Buổi rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 7 vào khoảng 9 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Chúc may mắn…

Kết quả xổ số & bản vẽ xổ số - ngày 7 tháng 7 năm 2019

Xổ số-5

Kết quả xổ số mới nhất (số xổ số)

Trò chơi xổ số Số chiến thắng Ngày rút thăm mới nhất Jackpot Tiếp theo vẽ
Mega triệu
6 38 47 57 63
12
06/07/2019
$ 107.000.000
10/07/2019
Bóng điện
4 8 23 46 65
1
11/07/2019
$ 180.000.000
11/07/2019
Siêu enalotto
6 12 22 25 29 62
06/07/2019
184.200.000
09/07/2019
Giải độc đắc Euro
1 15 34 48 50
6 10
05/07/2019
17.000.000
12/07/2019
Euro triệu
2 9 20 34 42
6 9
05/07/2019
81.000.000
09/07/2019

Bắt đầu chơi

Bản vẽ xổ số tiếp theo

Euromillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 81.000.000!
Buổi rút xổ số tiếp theo sẽ vào ngày 09 tháng 7 vào khoảng 9 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Superenlotto-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 184.200.000!
Buổi rút xổ số tiếp theo sẽ vào ngày 09 tháng 7 vào khoảng 8 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Megamillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 107.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 7 lúc 11 giờ tối. giờ phương Tây

Bắt đầu chơi

Powerball-us-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 180.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 7 lúc 10:59 tối giờ phương Tây

Bắt đầu chơi

Eurojackpot-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 17.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 7 vào khoảng 9 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Chúc may mắn…

Kết quả xổ số & bản vẽ xổ số - ngày 30 tháng 6 năm 2019

Lotteryresults

Kết quả xổ số mới nhất (số xổ số)

Trò chơi xổ số Số chiến thắng Ngày rút thăm mới nhất Jackpot Tiếp theo vẽ
Mega triệu
2 35 49 53 63
1
29/06/2019
83.000.000 đô la
03/07/2019
Bóng điện
13 17 24 59 62
số 8
30/06/2019
150.000.000 đô la
04/07/2019
Siêu enalotto
6 22 33 45 60 81
29/06/2019
179.600.000
02/07/2019
Giải độc đắc Euro
18 25 26 35 38
5 6
28/06/2019
10.000.000
05/07/2019
Euro triệu
1 3 16 33 49
2 11
28/06/2019
66.000.000
02/07/2019

Bắt đầu chơi

Bản vẽ xổ số tiếp theo

Euromillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 66.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 02 tháng 7 vào khoảng 9 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Superenlotto-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 179.600.000!
Buổi rút xổ số tiếp theo sẽ vào ngày 02 tháng 7 vào khoảng 8 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Megamillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 83.000.000 đô la!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 03 tháng 7 lúc 11 giờ tối. giờ phương Tây

Bắt đầu chơi

Powerball-us-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 150.000.000 đô la!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ vào ngày 04 tháng 7 lúc 10:59 tối giờ phương Tây

Bắt đầu chơi

Eurojackpot-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 10.000.000!
Buổi rút xổ số tiếp theo sẽ vào ngày 05 tháng 7 vào khoảng 9 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

 

Chúc may mắn…

Kết quả xổ số & bản vẽ xổ số - ngày 23 tháng 6 năm 2019

cuối tuần

Kết quả xổ số cuối tuần (số xổ số)

Trò chơi xổ số Số chiến thắng Ngày rút thăm mới nhất Jackpot Tiếp theo vẽ
Mega triệu
13 30 36 48 62
18
22/06/2019
$ 60.000.000
26/06/2019
Bóng điện
3 6 11 14 66
21
23/06/2019
$ 122.000.000
27/06/2019
Siêu enalotto
35 39 41 69 70 74
22/06/2019
175.400.000
25/06/2019
Giải độc đắc Euro
20 27 37 41 45
1 7
21/06/2019
18.000.000
28/06/2019
Euro triệu
5 8 9 25 39
3 7
21/06/2019
45.000.000
25/06/2019

Bắt đầu chơi

Bản vẽ xổ số tiếp theo

Superenlotto-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 175.400.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 6 vào khoảng 8 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Euromillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 45.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 6 vào khoảng 9 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Megamillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 60.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 6 lúc 11 giờ tối. giờ phương Tây

Bắt đầu chơi

Powerball-us-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 122.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 6 lúc 10:59 tối giờ phương Tây

Bắt đầu chơi

Eurojackpot-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 18.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 6 vào khoảng 9 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Kết quả xổ số & bản vẽ xổ số - ngày 17 tháng 6 năm 2019

Lotteryresults

Kết quả xổ số mới nhất (số xổ số)

Trò chơi xổ số Số chiến thắng Ngày rút thăm mới nhất Jackpot Tiếp theo vẽ
Mega triệu
19 40 47 57 65
6
15/06/2019
$ 50.000.000
19/06/2019
Bóng điện
8 11 14 16 49
14
16/06/2019
$ 92.000.000
20/06/2019
Siêu enalotto
4 23 43 47 74 82
15/06/2019
171.200.000
18/06/2019
Giải độc đắc Euro
8 23 40 41 42
2 10
14/06/2019
10.000.000
21/06/2019
Euro triệu
1 13 30 31 39
2 7
14/06/2019
24.000.000
18/06/2019

Bắt đầu chơi

Bản vẽ xổ số tiếp theo

Euromillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 24.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 6 vào khoảng 9 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Superenlotto-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 171.200.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 6 vào khoảng 8 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Megamillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 50.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 6 lúc 11 giờ tối. giờ phương Tây

Bắt đầu chơi

Powerball-us-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 92.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 6 lúc 10:59 tối giờ phương Tây

Bắt đầu chơi

Eurojackpot-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 10.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 6 vào khoảng 9 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Kết quả xổ số & bản vẽ xổ số - ngày 7 tháng 5 năm 2019

Lotteryresults1

Kết quả xổ số mới nhất (số xổ số)

Trò chơi xổ số Số chiến thắng Ngày rút thăm mới nhất Jackpot Tiếp theo vẽ
Mega triệu
8 16 22 66 68
11
04/05/2019
$ 273.000.000
08/05/2019
Bóng điện
6 16 23 30 61
2
05/05/2019
$ 215.000.000
09/05/2019
Siêu enalotto
4 15 41 52 76 85
04/05/2019
147.700.000
07/05/2019
Giải độc đắc Euro
3 9 10 19 42
1 7
03/05/2019
90.000.000
10/05/2019
Euro triệu
2 9 20 27 43
5 6
03/05/2019
25.000.000
07/05/2019

Bắt đầu chơi

Bản vẽ xổ số tiếp theo

Euromillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 25.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ vào ngày 07 tháng 5 vào khoảng 9 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Superenlotto-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 147.700.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ vào ngày 07 tháng 5 vào khoảng 8 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Megamillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 273.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ vào ngày 08 tháng 5 lúc 11 giờ tối. giờ phương Tây

Bắt đầu chơi

Powerball-us-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 215.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 09 tháng 5 lúc 10:59 tối giờ phương Tây

Bắt đầu chơi

Eurojackpot-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 90.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 5 vào khoảng 9 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi