Kết quả xổ số mới nhất của Hoa Kỳ

Kết quả xổ số

Kết quả hàng triệu lớn của trận hòa mới nhất (16/02/2018) là:
14/38/48/53/58 /16
Không ai giành được giải độc đắc.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 185.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra trên Tue, ngày 20 tháng 2 năm 2018

Kết quả Powerball của trận hòa mới nhất (17/02/2018) là:
26/12/39/44/62 /2
Không ai giành được giải độc đắc.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 246.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào Thứ Tư, ngày 21 tháng 2 năm 2018

Để lại một câu trả lời

Vui lòng đăng nhập bằng một trong những phương thức này để đăng bình luận của bạn:

Logo 2xbu.com

Bạn đang bình luận bằng tài khoản 2xbu.com của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Hình ảnh Twitter

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Ảnh Facebook

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Kết nối với %s