Vẽ xổ số cho cuối tuần này

Euromillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 36.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 21 tháng Tư.

Eurojackpot-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 10.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 21 tháng Tư.

Superenlotto-vẽ
Giải độc đắc ước xổ số chiều nay 3 đài tính hiện tại đứng ở 35.500.000!
Bước rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 22 tháng 4.

Megamillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 45.000.000 đô la!
Bước rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 22 tháng 4.

Powerball-us-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 90.000.000!
Bước rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 23 tháng Tư.

Để lại một câu trả lời

Vui lòng đăng nhập bằng một trong những phương thức này để đăng bình luận của bạn:

Logo 2xbu.com

Bạn đang bình luận bằng tài khoản 2xbu.com của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Hình ảnh Twitter

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Ảnh Facebook

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Kết nối với %s