Powerball - Bữa tiệc tiếp tục

Powerball361

Ngày 17 tháng 7 năm 2016 Số chiến thắng Powerball là: 17/11/40/50/62/26.
Một lần nữa, không có người chiến thắng giải độc đắc nào trong trận hòa Powerball mới nhất.
Nó có nghĩa là lễ kỷ niệm tiếp tục và giải nhất mới đã tăng lên 361 triệu đô la!
Bản vẽ tiếp theo là vào thứ ba, ngày 21 tháng 7 năm 2016.

Một vé có thể thay đổi cuộc sống của bạn.
Mua nó ngay bây giờ!

Một suy nghĩ về "Powerball - Bữa tiệc tiếp tục"

Để lại một câu trả lời

Vui lòng đăng nhập bằng một trong những phương thức này để đăng bình luận của bạn:

Logo 2xbu.com

Bạn đang bình luận bằng tài khoản 2xbu.com của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Hình ảnh Twitter

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Ảnh Facebook

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Kết nối với %s