Kết quả cuối tuần và bản vẽ tiếp theo

Superenlotto-results
Ngày 20 tháng 5 năm 2017 Các số chiến thắng Superenalotto là:
6/37/46/53/73/78.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 47.800.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 23 tháng 5.

EUROMILLION-RESULTS
Ngày 19 tháng 5 năm 2017, số chiến thắng Euromillions là:
9/11/12/19/30/4/9.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 116.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày trực tiếp nba 23 tháng 5.

Eurojackpot-results
Ngày 19 tháng 5 năm 2017 Các số chiến thắng Eurojackpot là:
22/33/41/46/50/2/6.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 50.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 26 tháng Năm.

Powerball-US
Ngày 21 tháng 5 năm 2017 Các con số chiến thắng Powerball là:
22/5/45/47/54/3.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 250.000.000!
Việc rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 25 tháng 5.

Megamillion-Drawing-Win
Ngày 20 tháng 5 năm 2017 Mega triệu con số chiến thắng là:
1/4/5/24/30/1.
Giải độc ty le keo toi nayđắc ước tính hiện tại đứng ở $ 50.000.000!
Việc rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 24 tháng 5.