Kết quả cuối tuần quay thu mn thu 4 và bản vẽ tiếp theo

Lotto

Powerball
Ngày 15 tháng 1 năm 2017 Các con số chiến thắng Powerball là:
23/55/59/64/69/13.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 135.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 19 tháng 1.

Superlotto Plus
Ngày 15 tháng 1 năm 2017 Superlotto Plus Số chiến thắng là:
1/9/10/19/26/21.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 70.000.000 đô la!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 19 tháng 1.

Mega triệu
Ngày 1chốt số miền bắc4 tháng 1 năm 2016 Mega triệu con số chiến thắng là:
6/10/44/47/54/6.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 150.000.000 đô la!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 18 tháng 1.

Superenalotto
Ngày 14 tháng 1 năm 2016 Số chiến thắng Superenalotto là:
17/12/24/45/67/84.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 75.900.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 17 tháng 1.

Eurojackpot
Ngày 13 tháng 1 năm 2016 Số chiến thắng Eurojackpot là:
26/2/26/44/4xs kq mn5/1/6.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 18.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 20 tháng 1.

Euromillions
Ngày 13 tháng 1 năm 2016 Euromillions là:
3/7/16/26/50/4/7.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 62.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 20 tháng 1.

Vẽ số lần xem trước cuối tuần

Xổ số5

Mega triệu
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 137.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 14 tháng 1.

Powerball
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 121.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 15 tháng 1.

Superlotto Plus
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 69.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 15 tháng 1.

Superenalotto
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 74.700.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 14 tháng 1.

Euromillions
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 61.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 13 tháng 1.

Eurojackpot
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 10.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 13 tháng 1.

Kết quả xổ số Hoa Kỳ

Powerball-US
Ngày 12 tháng 1 năm 2017 Các con số chiến thắng Powerball là:
1/3/13/16/43/24.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 121.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 15 tháng 1.

Megamillion-Drawing-Win
Ngày 11 tháng 1 năm 2016 Mega triệu số là:
20/11/40/41/59/15.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 137.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 14 tháng 1.

Eurojackpot - 5 triệu phú mới

Eurojackpot-results

Sau mười trận hòa liên tiếp mà không chiến thắng, Thứ Sáu tuần trước, năm người chơi xổ số, ba người đến từ Đức, một từ Hà Lan và một từ Đan Mạch đã giành giải nhất với số tiền 90 triệu euro.
Những con số chiến thắng là: 14/7/23/27/35/3/5.
Giải độc đắc này sẽ được chia giữa năm người trong số họ.

Xin chúc mừng những người chiến thắng.

Kết quả cuối tuần và bản vẽ tiếp theo

Lotteryresults1

Powerball
Ngày 8 tháng 1 năm 2017 Các con số chiến thắng Powerball là:
3/12/24/37/63/10.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 106.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 12 tháng 1.

Superlotto Plus
Ngày 8 tháng 1 năm 2017 Superlotto Plus Số chiến thắng là:
6/32/33/34/44/18.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 68.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 12 tháng 1.

Mega triệu
Ngày 7 tháng 1 năm 2016 Mega Millions Con số là:
6/10/44/47/54/6.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 126.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 11 tháng 1.

Superenalotto
Ngày 7 tháng 1 năm 2016 Số chiến thắng Superenalotto là:
2/8/62/79/81/88.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 72.700.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 10 tháng 1.

Eurojackpot
Ngày 6 tháng 1 năm 2016 Eurojackpot là:
14/7/23/27/35/3/5.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 10.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 13 tháng 1.

Euromillions
Ngày 6 tháng 1 năm 2016 Euromillions là:
14/10/18/21/49/9/11.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 39.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 10 tháng 1.

Bản vẽ xổ số đầu tiên vào cuối tuần 2017

Xổ số Drawing1
Powerball
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 94.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 8 tháng 1.

Superlotto Plus
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 67.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 8 tháng 1.

Superenalotto
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 71.900.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 7 tháng 1.

Mega triệu
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 117.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 7 tháng 1.

Eurojackpot
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 90.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 6 tháng 1.

Euromillions
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 31.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 6 tháng 1.