Kết quả mới nhất của Powerball

Không có người chiến thắng giải độc đắc, nhưng 799.416 người chơi đã giành được hơn 9 triệu đô la trong giải thưởng thứ cấp trong xổ số Powerball mới nhất.
Các số chiến thắng giải độc đắc là 23/29/37/60/64/6.

Bản vẽ tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 03 tháng 7 và giải độc đắc mới đứng ở 243 triệu đô la.

Để lại một câu trả lời

Vui lòng đăng nhập bằng một trong những phương thức này để đăng bình luận của bạn:

Logo 2xbu.com

Bạn đang bình luận bằng tài khoản 2xbu.com của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Hình ảnh Twitter

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Ảnh Facebook

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Kết nối với %s