Kết quả cuối tuần

Cuối tuần resresults-Xmas

Powerball
Ngày 4 tháng 12 năm 2016 Số lượng chiến thắng Powerball là:
8/10/26/27/33/22.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 67.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 8 tháng 12.

Superlotto Plus
Ngày 4 tháng 12 năm 2016 Superlotto Plus Số chiến thắng xo so.net là:
3/13/20/44/47/16.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 58.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 8 tháng 12.

Mega triệu
Ngày 3 tháng 12 năm 2016 Mega Millions là:
3/33/35/49/51/1.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 35.000.000 đô la!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 7 tháng 12.

Superenalotto
Số lượng chiến thắng Superenalotto ngày 3 tháng 12 năm 2016 là:
2/10/15/26/68/71.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 57.400.000!
Phép xổ số miền nam ngày thứ sáu rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 6 tháng 12.

Eurojackpot
Các số chiến thắng Eurojackpot ngày 2 tháng 12 năm 2016 là:
1/20/39/48/50/3/7.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 57.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 9 tháng 12.

Euromillions
Ngày 2 tháng 12 năm 2016 Euromillions là:
6/11/23/31/32/2/12.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 14.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 6 tháng 12.

Cuối tuần ở đây, cũng là giải độc đắc nóng nhất!

Xổ số5
Powerball
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 54.000.000!
Vẽ xổ số tiếp theo sẽ được bật Ngày 4 tháng 12.

Superlotto Plus
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 57.000.000!
Vẽ xổ số tiếp theo sẽ được bật Ngày 4 tháng 12.

Superenalotto
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 56.300.000!
Vẽ xổ số tiếp theo sẽ lo gan hcm được bật Ngày 3 tháng 12.

Mega triệu
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 30.000.000!
Vẽ xổ số tiếp theo sẽ được bật Ngày 3 tháng 12.

Eurojackpot
Giải độc đắc ước tính xo so m b thu ba hiện tại đứng ở 38.000.000!
Vẽ xổ số tiếp theo sẽ được bật Ngày 2 tháng 12.

Euromillions
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 24.000.000!
Vẽ xổ số tiếp theo sẽ được bật Ngày 2 tháng 12.