Làm thế nào covid-19 (coronavirus) đang tác động đến giải độc đắc?

Nhóm giám sát trò chơi Powerball đã công bố vào tối thứ Tư rằng họ sẽ cắt giảm một nửa số giải độc đắc, từ 40 triệu đô la xuống còn 20 triệu đô la, sau khi có một người chiến thắng giải thưởng lớn hiện tại. Giải độc đắc cũng có thể tăng chậm hơn, với mức tăng tối thiểu là 2 triệu đô la thay vì 10 triệu đô la bình thường sau mỗi lần vẽ hai lần một tuần.

Gregory Mineo, giám đốc xổ số Maine và chủ tịch của nhóm sản phẩm Powerball cho biết, những người chơi Powerball trong nhiều khu vực pháp lý xổ số của Hoa Kỳ đang theo lệnh hoặc khuyến nghị của các thống đốc hoặc thị trưởng của họ, đã ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng bình thường, ông Gregory Mineo, giám đốc xổ số Maine và chủ tịch của nhóm sản phẩm Powerball cho biết. Giống như các doanh nghiệp khác trên khắp thế giới đang điều chỉnh, chúng tôi đang thực hiện các thay đổi chủ động để tiếp tục cung cấp sản phẩm xổ số hàng đầu thế giới.

Powerball-us-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 29.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 23 tháng 4 năm 2020

Bắt đầu chơi

 

Coronavirus sẽ không ngăn chúng tôi - Xổ số Hoa Kỳ vẽ tiếp theo

Bản vẽ xổ số tiếp theo

Powerball-us-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 150.000.000 đô la!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 3 năm 2020

Bắt đầu chơi

Megamillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 100.000.000 đô la!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 25 tháng 3 năm 2020

Bắt đầu chơi

?

Chúc may mắn…