Vẽ xổ số cho cuối tuần này 06/01/2020

Xổ số 06_01_2020

Powerball-us-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 258.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào thứ Năm ngày 9 tháng 1 năm 2020

Bắt đầu chơi

Euromillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 75.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào thứ ba ngày 7 tháng 1 năm 2020

Bắt đầu chơi

Megamillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 69.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào thứ Tư ngày 8 tháng 1 năm 2020

Bắt đầu chơi

Superenlotto-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 56.800.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào thứ ba ngày 7 tháng 1 năm 2020

Bắt đầu chơi

Eurojackpot-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 32.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào thứ Sáu ngày 10 tháng 1 năm 2020

Bắt đầu chơi