Kết quả Powerball

Powerball-Xmas-results

Ngày 8 tháng 12 năm 2016 Số lượng chiến thắng Powerball là:
41/48/49/53/64/20.
Không ai giành được giải nhất.
Giải độc đắc ước tính mới đứng ở 85.000.000 cricket wm đô la!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 11 tháng 12.

Để lại một câu trả lời

Vui lòng đăng nhập bằng một trong những phương thức này để đăng bình luận của bạn:

Logo 2xbu.com

Bạn đang bình luận bằng tài khoản 2xbu.com của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Hình ảnh Twitter

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Ảnh Facebook

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Kết nối với %s