Người chiến thắng Powerball may mắn

Người chiến thắng-Powerball-US

Một vé được bán tại Hạt Lancaster, Pennsylvania đã giành được giải độc đắc Powerball trị giá 456,7 triệu đô la.

Vé chiến thắng đã được mua tại Đường đua ở Manheim.

Những con số chiến thắng của bản vẽ tối thứ bảy là 22, 57, 59, 60, 66 và Powerball là 7. Chơi điện là 2 lần.

Vé phù hợp với tất cả năm quả bóng trắng và Powerball để giành giải độc đắc trị giá 456,7 triệu đô la - giá trị tiền mặt trị giá 273,9 triệu đô la. Đây là giải độc đắc lớn thứ tám trong lịch sử trò chơi Powerball.

 

Để lại một câu trả lời

Vui lòng đăng nhập bằng một trong những phương thức này để đăng bình luận của bạn:

Logo 2xbu.com

Bạn đang bình luận bằng tài khoản 2xbu.com của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Hình ảnh Twitter

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Ảnh Facebook

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Kết nối với %s