Kết quả cuối tuần và bản vẽ xổ xs net 30 ngày số tiếp theo

cuối tuần

Powerball
Ngày 9 tháng 10 năm 2016 Những con số chiến thắng Powerball là:
3/54/61/64/68/9.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 107.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 13 tháng 10.

Superenalotto
Ngày 8 tháng 10 năm 2016 Số chiến thắng Superenalotto là:
13/25/37/47/62/87.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 154.700.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 11 tháng 10.

Euromillions
Ngày 7 tháng 10 năm 2016 Euromillions là:
2/12/20/27/30/9/11.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 149.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 11 tháng 10.

Mega triệu
Ngày 8 tháng 10 năm 2016 Mega triệu con số chiến thắng là:
24/37/42/50/65/14.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 49.000.000 đô la!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 12 tháng 10.

Eurojackpot
Ngày 7 tháng 10 năm 2016 Số chiến thắng Eurojackpot là:
1/10/20/43/44/6/9.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 90.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 14 tháng 10.

Superlotto Plus
Ngày 9 tháng 10 năm 2016 Superlotto Plus Số chiến thắng là:
17/2/33/36/43/19.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 42.000.000 đô la!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 13 tháng 10.

Để lại một câu trả lời

Vui lòng đăng nhập bằng một trong những phương thức này để đăng bình luận của bạn:

Logo 2xbu.com

Bạn đang bình luận bằng tài khoản 2xbu.com của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Hình ảnh Twitter

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Ảnh Facebook

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Kết nối với %s