Kết quả mới nhất của Powerball

Không có người chiến thắng giải độc đắc, nhưng 799.416 người chơi đã giành được hơn 9 triệu đô la trong giải thưởng thứ cấp trong xổ số Powerball mới nhất.
Các số chiến thắng giải độc đắc là 23/29/37/60/64/6.

Bản vẽ tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 03 tháng 7 và giải độc đắc mới đứng ở 243 triệu đô la.

Mega Millions kết quả

Số người chiến thắng của hàng triệu người lớn được tổ chức vào ngày 28/6/2016 là:
15/17/20/35/55/7

Không có người chiến thắng giải nhất và do đó giải độc đắc ước tính tiếp theo đứng ở 415.000.000 đô la!

Don Tiết bỏ lỡ cơ hội giành giải thưởng đầu tiên này trong xổ số tiếp theo sẽ được tổ chức vào ngày 2 tháng 7.

Số tiền ngày càng cao hơn

Các xổ số lớn từ Mỹ và châu Âu vẫn đang tìm kiếm một người chiến thắng cho giải độc đắc lớn.

Nhưng chờ đã, có một triệu người! bên trong Euromillions Thứ sáu tuần trước, chúng tôi đã có một người chiến thắng lấy giải độc đắc của?39.675.953,00 euro, sau khi vé của anh ấy phù hợp với số chiến thắng: 17/11/27/28/39/3/10.
Cuộc xổ số tiếp theo của Euromillions sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 6 và giải độc đắc sẽ là 15.000.000 euro.

Nơi khác,

Mega Millions:
Giải độc đắc mới đứng ở 390.000000 đô la và xổ số tiếp theo sẽ được bật Ngày 29 tháng 6.
Trong cuộc xổ số cuối cùng, con số chiến thắng là:14/11/54/57/63/11.

Powerball:
Giải độc đắc mới đứng ở 222.000000 đô la và xổ số tiếp theo sẽ được bật 30 tháng 6.
Trong cuộc xổ số cuối cùng, con số chiến thắng là:27/03/36/56/69/25.

Superenalotto:
Giải độc đắc mới đứng ở 100.100000 Euro và xổ số tiếp theo sẽ được bật Ngày 28 tháng 6.
Trong cuộc xổ số cuối cùng, con số chiến thắng là:14/11/44/54/85/87.

Eurojackpot:
Giải độc đắc mới đứng ở 40.000000 Euro và xổ số tiếp theo sẽ được bật 01 tháng 7.
Trong cuộc xổ số cuối cùng, con số chiến thắng là:19/21/24/41/48/1/6.

Có một tuần tuyệt vời và chiến thắng.

Việc tìm kiếm một người chiến thắng tiếp tục.

3 xổ số của ba giải đấu xổ số lớn đã chơi ngày hôm qua và vẫn không có người chiến thắng giải nhất và việc tìm kiếm một người tiếp tục.

Mega Millions:
Giải độc đắc mới đứng ở 363.000.000 Đô la và xổ số tiếp theo sẽ vào ngày 25 tháng Sáu.
Trong cuộc xổ số cuối cùng, con số chiến thắng là:6/13/21/49/50/10.

Superenalotto:
Giải độc đắc mới đứng ở 98.400.000 Euro và xổ số tiếp theo sẽ vào ngày 23 tháng Sáu.
Trong cuộc xổ số cuối cùng, con số chiến thắng là:30/4/31/45/49/85.

Euromillions:
Giải độc đắc mới đứng ở 40.000.000 Euro và xổ số tiếp theo sẽ vào ngày 24 tháng 6.
Trong cuộc xổ số cuối cùng, con số chiến thắng là:17/5/32/35/49/1/5.

Một ngày cuối tuần khác đã trôi qua mà không có người chiến thắng

Đối với chúng tôi, những người yêu thích xổ số, điều đó có nghĩa là lễ kỷ niệm chỉ phát triển với giải độc đắc cao hơn.

Mega Millions:
Giải độc đắc mới đứng ở 333.000000 đô la và xổ số tiếp theo sẽ được bật Ngày 22 tháng 6.
Trong cuộc xổ số cuối cùng, con số chiến thắng là:20/23/30/44/59/9.

Powerball:
Giải độc đắc mới đứng ở 184.000000 đô la và xổ số tiếp theo sẽ được bật 23 tháng 6.
Trong cuộc xổ số cuối cùng, con số chiến thắng là:23/2/41/53/63/11.

Superenalotto:
Giải độc đắc mới đứng ở 97.400000 Euro và xổ số tiếp theo sẽ được bật Ngày 21 tháng 6.
Trong cuộc xổ số cuối cùng, con số chiến thắng là:24/25/45/51/52/63.

Eurojackpot:
Giải độc đắc mới đứng ở 34.000000 Euro và xổ số tiếp theo sẽ được bật 24 tháng 6.
Trong cuộc xổ số cuối cùng, con số chiến thắng là:16/18/19/23/44/1/3.

Euromillions:
Giải độc đắc mới đứng ở 30.000000 Euro và xổ số tiếp theo sẽ được bật Ngày 21 tháng 6.
Trong cuộc xổ số cuối cùng, con số chiến thắng là:1/7/18/27/43/4/8.

Vì vậy, bạn phải nói gì?
Ai đó may mắn sẽ thay đổi trong tuần tới?
Nó có thể là bạn!

Việc tìm kiếm một người chiến thắng tiếp tục!

Tuy nhiên, một lần nữa, không ai giành được bất kỳ giải độc đắc lớn nào từ Hoa Kỳ và Châu Âu và mọi ánh mắt bây giờ vào cuối tuần trước các cuộc xổ số tiếp theo.

Mega Millions:
Giải độc đắc mới đứng ở 310.000000 đô la và xổ số tiếp theo sẽ được bật 18 tháng 6.
Trong cuộc xổ số cuối cùng, con số chiến thắng là:36/37/38/52/62/6.

Powerball:
Giải độc đắc mới đứng ở 169.000000 đô la và xổ số tiếp theo sẽ được bật 19 tháng 6.
Trong cuộc xổ số cuối cùng, con số chiến thắng là:24/22/24/31/33/10.

Superenalotto:
Giải độc đắc mới đứng ở 95.300000 Euro và xổ số tiếp theo sẽ vào tháng 6 16 (hôm nay).
Trong cuộc xổ số cuối cùng, con số chiến thắng là:25/31/33/42/58/86.

Eurojackpot:
Giải độc đắc mới đứng ở 28.000000 Euro và xổ số tiếp theo sẽ được bật 17 tháng 6.
Trong cuộc xổ số cuối cùng, con số chiến thắng là:11/12/26/28/37/8/10.

Euromillions:
Giải độc đắc mới đứng ở 24.000000 Euro và xổ số tiếp theo sẽ được bật 17 tháng 6.
Trong cuộc xổ số cuối cùng, con số chiến thắng là:13/34/39/42/50/9/11.

Chúc may mắn!

Những con số chỉ phát triển và phát triển…

Ý định là hàng triệu người được thêm vào xổ số lớn từ khắp nơi trên thế giới.
Tại sao? Bởi vì một lần nữa không ai lấy giải độc đắc lớn.
Ở đâu?

Để bắt đầu, Mega triệu:
Những con số chiến thắng của cuộc xổ số mới nhất là - 34/61/66/67/68/7.
Và bây giờ, giải độc đắc mới đứng ở 293.000.000 đô la!!
Xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 15 tháng Sáu.

Giải độc đắc chính thứ hai từ Mỹ là của Powerball:
Những con số chiến thắng của cuộc xổ số mới nhất là - 27/27/36/41/58/7.
Và bây giờ, giải độc đắc mới đứng ở 153.000.000 đô la!!
Xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 16 tháng Sáu.

Câu chuyện tương tự ở châu Âu, để bắt đầu, Superenalotto:
Những con số chiến thắng của cuộc xổ số mới nhất là - 27/30/34/40/52/68.
Và bây giờ, giải độc đắc mới đứng ở 94.300.000 Euro!!
Xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 14 tháng Sáu.

Giải độc đắc lớn thứ hai từ châu Âu là Eurojackpot:
Những con số chiến thắng của cuộc xổ số mới nhất là - 11/12/26/28/37/8/10.
Và bây giờ, giải độc đắc mới đứng ở 28.000.000 Euro!!
Xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 17 tháng Sáu.

Bạn có một cơ hội khác để lấy một trong những xổ số này!
Đi và điền vào một vé xổ số ngay bây giờ!

Chúc may mắn

Vẫn đang tìm kiếm sau một triệu người mới

Không có người chiến thắng giải thưởng đầu tiên tại bất kỳ xổ số lớn nào từ khắp nơi trên thế giới trong 48 giờ qua.

Mega Millions:
Những con số chiến thắng từ cuộc xổ số cuối cùng là - 25/48/51/65/72/4.
Giải độc đắc mới đứng ở 280.000.000 triệu đô la.
Trận hòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng Sáu.

Superenalotto:
Những con số chiến thắng từ cuộc xổ số cuối cùng là - 24/29/45/63/65/70.
Giải độc đắc mới đứng ở 92.700.000 triệu euro.
Trận hòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng Sáu.

Euromillions:
Những con số chiến thắng từ cuộc xổ số cuối cùng là - 19/26/35/45/49/2/5.
Giải độc đắc mới đứng ở 84.000.000 triệu euro.
Trận hòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 6.

Và vẫn còn Powerball với một giải độc đắc đứng ở 123.000.000 đô la.
Xổ số tiếp theo của anh ấy sẽ là vào ngày 9 tháng Sáu.

Chúc may mắn

Và người chiến thắng là không có ai!

Vâng, một tuần nữa đã trôi qua và không ai giành được bất kỳ giải độc đắc lớn nhất từ ??khắp nơi trên thế giới.
Giải nhất là cao hơn, điều đó có nghĩa là bữa tiệc đang diễn ra đầy đủ.

Từ Hoa Kỳ

Mega triệu - Giải độc đắc mới đứng ở 260.000.000 đô la.
Các số chiến thắng của trận hòa mới nhất là: 32/54/65/66/71/10.
Cuộc xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 8 tháng Sáu.

Powerball - Giải độc đắc mới đứng ở 123.000.000 đô la.
Các số chiến thắng của trận hòa mới nhất là: 16/20/22/43/64/17.
Cuộc xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 9 tháng Sáu.

Từ châu Âu

Superenalotto - Giải độc đắc mới đứng ở 91.400.000 Euro.
Các số chiến thắng của trận hòa mới nhất là: 8/10/18/64/85/87.
Cuộc xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 7 tháng Sáu.

Euromillions - Giải độc đắc mới đứng ở 73.000.000 Euro.
Các số chiến thắng của trận hòa mới nhất là: 7/23/31/33/39/6/10.
Cuộc xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 7 tháng Sáu.

Chúc may mắn!

Nó trở nên nóng hơn và nóng hơn

Vẫn chưa có ai giành được bất kỳ giải độc đắc lớn nào từ Hoa Kỳ và Châu Âu của xổ số mới nhất.
Chà, đây không phải là vấn đề, nó chỉ nói rằng giải độc đắc đang phát triển.
Những gì bây giờ trên bàn?

Mega Millions:
Các số chiến thắng của trận hòa cuối cùng là: 9/31/34/41/49/8.
Mất tích tiếp theo sẽ là vào ngày 4 tháng 6 và giải độc đắc với số lượng 251.000.000 đô la.

Powerball:
Các số chiến thắng của trận hòa cuối cùng là: 6/33/34/58/59/12.
Mất tích tiếp theo sẽ là vào ngày 2 tháng 6 và giải độc đắc với số lượng 100.000.000 đô la.

Superenalotto:
Các số chiến thắng của trận hòa cuối cùng là: 18/8/33/41/62/71.
Mất tích tiếp theo sẽ là vào ngày 2 tháng 6 và giải độc đắc với số lượng 90.100.000 Euro.

Euromillions:
Các số chiến thắng của trận hòa cuối cùng là: 6/12/26/30/48/6/7.
Mất tích tiếp theo sẽ là vào ngày 3 tháng 6 và giải độc đắc với số lượng 63.000.000 Euro.

Nếu bạn bỏ lỡ cơ hội để mua một vé số cho xổ số cuối cùng, có lẽ đó là điều tốt vì bây giờ bạn có thể giành được các giải thưởng lớn hơn.
May mắn sẽ không chờ đợi bạn mãi mãi, hãy nắm lấy cơ hội của bạn bây giờ.