24 giờ thú vị

Trong 24 giờ tới sẽ có 3 giải độc đắc tuyệt vời từ khắp nơi trên thế giới.
Giải độc đắc lớn nhất đến từ Hoa Kỳ, Mega triệu với giải nhất của 203.000.000 đô la.
Giải thưởng lớn thứ hai đến từ Ý, Superenalotto với giải độc đắc của 86.200.000 Euro.
Giải độc đắc lớn thứ ba, cũng từ châu Âu, Euromillions với giải nhất của 37.000.000 Euro.

Ít hơn 24 giờ, đừng bỏ lỡ cơ hội của bạn để nắm lấy một trong ba giải độc đắc đó.

Để lại một câu trả lời

Vui lòng đăng nhập bằng một trong những phương thức này để đăng bình luận của bạn:

Logo 2xbu.com

Bạn đang bình luận bằng tài khoản 2xbu.com của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Hình ảnh Twitter

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Ảnh Facebook

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Kết nối với %s