Kết quả xổ số & bản vẽ xổ số

 

Kết quả xổ số mới nhất (số xổ số)

Trò chơi xổ số Số chiến thắng Ngày rút thăm mới nhất Jackpot Tiếp theo vẽ
Mega triệu
9 17 23 30 46
10
27/04/2019
$ 229.000.000
01/05/2019
Bóng điện
2 29 41 45 62
6
28/04/2019
$ 181.000.000
02/05/2019
Siêu enalotto
6 17 18 42 64 71
27/04/2019
143.000.000
30/04/2019
Giải độc đắc Euro
1 6 11 17 38
4 8
26/04/2019
77.000.000
03/05/2019
Euro triệu
14 33 35 47 50
9 11
26/04/2019
25.000.000
30/04/2019

Bắt đầu chơi

Bản vẽ xổ số tiếp theo

Euromillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 25.000.000!
Buổi rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 4 vào khoảng 9 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Superenlotto-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 143.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 4 vào khoảng 8 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Megamillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 229.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ vào ngày 01 tháng 5 lúc 11 giờ tối. giờ phương Tây

Bắt đầu chơi

Powerball-us-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 181.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 02 tháng 5 lúc 10:59 tối giờ phương Tây

Bắt đầu chơi

Eurojackpot-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 77.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ vào ngày 03 tháng 5 vào khoảng 9 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Kết quả xổ số & bản vẽ xổ số

 

Kết quả xổ số mới nhất (số xổ số)

Trò chơi xổ số Số chiến thắng Ngày rút thăm mới nhất Jackpot Tiếp theo vẽ
Mega triệu
18 25 43 44 57
25
20/04/2019
$ 192.000.000
24/04/2019
Siêu enalotto
5 18 76 87 88 89
20/04/2019
141.000.000
23/04/2019
Bóng điện
3 27 30 63 65
1
21/04/2019
150.000.000 đô la
25/04/2019
Giải độc đắc Euro
18 21 37 43 47
1 3
19/04/2019
63.000.000
26/04/2019
Euro triệu
7 8 32 41 49
5 11
19/04/2019
44.000.000
23/04/2019

Bắt đầu chơi

Bản vẽ xổ số tiếp theo

Euromillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 44.000.000!
Buổi rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 4 vào khoảng 9 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Superenlotto-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 141.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 23 tháng 4 vào khoảng 8 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Megamillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 192.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 4 lúc 11 giờ tối. giờ phương Tây

Bắt đầu chơi

Powerball-us-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 150.000.000 đô la!
Buổi rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ket qua dac biet xo so mien bac ra vào ngày 25 tháng 4 lúc 10:59 tối giờ phương Tây

Bắt đầu chơi

Eurojackpot-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 63.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 4 vào khoảng 9 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Kết quả xổ xổ số trực tiếp minh ngọc số & số xổ số & bản vẽ xổ số

Kết quả xổ số mới nhất

Kết quả xổ số mới nhất 17_4_19

Trò chơi xổ số Số chiến thắng Ngày rút thăm mới nhất Jackpot Tiếp theo vẽ
Mega triệu
11 29 34 48 54
10
17/04/2019
$ 175.000.000
20/04/2019
Siêu enalotto
15 55 58 62 82 90
16/04/2019
137.900.000
18/04/2019
Bóng điện
4 17 26 32 49
10
14/04/2019
$ 118.000.000
18/04/2019
Giải độc đắc Euro
14 16 21 30 37
4 8
12/04/2019
51.000.000
19/04/2019
Euro triệu
1 8 15 44 49
2 11
16/04/2019
36.000.000
19/04/2019

Bản vẽ xổ số tiếp theo

Euromillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 36.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 4 vào khoảng 9 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Eurojackpot-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 51.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 4 vào khoảng 9 giờ tối. GMT.

Superenlotto-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 137.900.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 4 vào khoảng 8 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Megamillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 175.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 4 lúc 11 giờ tối. giờ phương Tây

Bắt đầu chơi

Powerball-us-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 118.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 18 tháng 4 lúc 10:59 tối giờ phương Tây

Bắt đầu chơi