Kết quả xổ số thứ ba:

EUROMILLION-RESULTS

Ngày 16 tháng 8 năm 2016 Euromillions Số chiến thắng là:
26/2/34/37/46/4/8.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 55.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 19 tháng 8.

Ngày 16 tháng 8 năm 2016 Superenalotto Số chiến thắng là:
9/12/1/63/64/73.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 124.900.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 18 tháng 8.

 

Để lại một câu trả lời

Vui lòng đăng nhập bằng một trong những phương thức này để đăng bình luận của bạn:

Logo 2xbu.com

Bạn đang bình luận bằng tài khoản 2xbu.com của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Hình ảnh Twitter

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Ảnh Facebook

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Kết nối với %s