Euromillions - chúng tôi có một người chiến thắng

EUROMILLION-WIN

Có một người chiến thắng Euromillions may mắn, từ Bỉ, người Nets 151 triệu bảng Jackpot.
Đó là giải thưởng lớn nhất cho đến nay trong năm nay, và là một trong những giải thưởng lớn nhất từ ??trước đến nay!

Ngày 11 tháng 10 năm 2016 Euromillions là:
5/12/20/24/37/4/11.

Giải độc đắc ước tính mới hiện tại đứng ở 15.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 14 tháng 10.

Để lại một câu trả lời

Vui lòng đăng nhập bằng một trong những phương thức này để đăng bình luận của bạn:

Logo 2xbu.com

Bạn đang bình luận bằng tài khoản 2xbu.com của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Hình ảnh Twitter

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Ảnh Facebook

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Kết nối với %s