Việc tìm kiếm một người chiến thắng tiếp tục.

3 xổ số của ba giải đấu xổ số lớn đã chơi ngày hôm qua và vẫn không có người chiến thắng giải nhất và việc tìm kiếm một người tiếp tục.

Mega Millions:
Giải độc đắc mới đứng ở 363.000.000 Đô la và xổ số tiếp theo sẽ vào ngày 25 tháng Sáu.
Trong cuộc xổ số cuối cùng, con số chiến thắng là:6/13/21/49/50/10.

Superenalotto:
Giải độc đắc mới đứng ở 98.400.000 Euro và xổ số tiếp theo sẽ vào ngày 23 tháng Sáu.
Trong cuộc xổ số cuối cùng, con số chiến thắng là:30/4/31/45/49/85.

Euromillions:
Giải độc đắc mới đứng ở 40.000.000 Euro và xổ số tiếp theo sẽ vào ngày 24 tháng 6.
Trong cuộc xổ số cuối cùng, con số chiến thắng là:17/5/32/35/49/1/5.

Để lại một câu trả lời

Vui lòng đăng nhập bằng một trong những phương thức này để đăng bình luận của bạn:

Logo 2xbu.com

Bạn đang bình luận bằng tài khoản 2xbu.com của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Hình ảnh Twitter

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Ảnh Facebook

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Kết nối với %s