Kết quả cuối tuần và bản vẽ tiếp theo

Xổ số5

Powerball
Ngày 12 tháng 2 năm 2017 Các con số chiến thắng Powerball là:
5/9/17/37/64/2.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 310.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 16 tháng 2.

Mega triệu
Ngày 11 tháng 2 năm 2016 Mega triệu con số chiến thắng là:
32/39/51/62/75/14.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 38.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 15 tháng 2.

Superenalotto
Ngày 11 tháng 2 năm 2016 Superenalotto đã giành kq xs mn được:
6/9/11/32/63/83.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 88.300.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 14 tháng 2.

Euromillions
Ngày 10 tháng 2 năm 2016 Euromillions là:
21/7/26/35/43/2/9.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 46.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 17 tháng 2.

Eurojackpot
Ngày 10 tháng 2 năm 2016 Số chiến thắng Eurojackpot là:
13/23/31/42/44/2/5.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 10.00los angeles lakers0.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 17 tháng 2.

Vẽ xổ số cho cuối tuần này

Powerball-us-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 285.000.000!
Vẽ xổ số tiếp theo sẽ được bật Ngày 12 tháng 2.

Megamillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính xổ số minh ngọc nhanh nhất hiện tại đứng ở $ 30.000.000!
Vẽ xổ số tiếp theo sẽ được bật Ngày 11 tháng 2.

Superenlotto-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 87.300.000!
Vẽ xổ số tiếp theo sẽ được bật Ngày 11 tháng 2.

Eurojackpot-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 44.000.000!
Vẽ xổ số tiếp theo sẽ được bật Ngày 10 tháng 2.

Euromillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 36.000.000!
Vẽ xổ số tiếp theo sẽ được bật tiếp xổ số miền nam hôm nayNgày 10 tháng 2.

Kết quả cuối tuần và bản vẽ tiếp theo

Xổ số-5

Powerball
Ngày 5 tháng 2 năm 2017 Các con số chiến thắng Powerball là:
6/13/16/17/52/25.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 255.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 9 tháng 2.

Mega triệu
Ngày 4 tháng 2 năm 2016 Mega triệu con số chiến thắng là:
3/6/29/30/64/3.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 25.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 8 tháng 2.

Superenalotto
Ngày 4 tháng 2 năm 2016 Superenalotto đã giành được:
6/55/63/68/76/80.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 85.100.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 7 tháng 2.

Eurojackpot
Ngày 3 tháng 2 năm 2016 Eurojackpot là:
4/5/17/39/47/3/4.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 44.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 10 tháng 2.

Euromillions
Ngày 3 tháng 2 năm 2016 Euromillions là:
13/18/34/51/62/81.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 25.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 7 tháng 2.

Bản vẽ xổ số đầu tiên vào cuối tháng 2 năm 2017

Powerball-us-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại ở mức 229.000.000 đô la!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 5 tháng 2.

Megamillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại ở mức 20.000.000 đô la!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 4 tháng 2.

Superenlotto-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở mức 84.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 4 tháng 2.

Eurojackpot-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở mức 35.000.000!
Bước rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 3 tháng 2.

Euromillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở mức 20.000.000!
Bước rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 3 tháng 2.