Hôm qua kết quả xổ số Hoa Kỳ

Hoa Kỳ-Lotteryresults

Ngày 27 tháng 10 năm 2016 Powerball Số chiến thắng là:
2/3/16/48/56/24.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 180.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 30 tháng 10.

Ngày 27 tháng 10 năm 2016 Superlotto Plus Số chiến thắng là:
8/19/21/26/33/15.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 47.000.000 đô la!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 30 tháng 10.

Ngày 26 tháng 10 năm 2016 Mega triệu Số chiến thắng là:
8/9/24/49/67/13.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 35.000.000 đô la!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 29 tháng 10.

Để lại một câu trả lời

Vui lòng đăng nhập bằng một trong những phương thức này để đăng bình luận của bạn:

Logo 2xbu.com

Bạn đang bình luận bằng tài khoản 2xbu.com của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Hình ảnh Twitter

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Ảnh Facebook

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Kết nối với %s