Kết quả xổ số vào ngày 29 tháng 9 của Hoa Kỳ

Lotteryresults1

Powerball
Ngày 29 tháng 9 năm 2016 Các số chiến thắng Powerball là:
30/38/52/53/62/1.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 70.000.000 đô la!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 2 tháng 10.

Superlotto Plus
Ngày 29 tháng 9 năm 2016 Superlotto Plus Số chiến thắng là:
18/8/24/37/43/5.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 39.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 2 tháng 10.

Để lại một câu trả lời

Vui lòng đăng nhập bằng một trong những phương thức này để đăng bình luận của bạn:

Logo 2xbu.com

Bạn đang bình luận bằng tài khoản 2xbu.com của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Hình ảnh Twitter

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Ảnh Facebook

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Kết nối với %s