Kết quả xổ số & bản vẽ xổ số - ngày 6 tháng 10 năm 2019

cuối tuần

Kết quả xổ số cuối tuần (số xổ số)

Trò chơi xổ số Số chiến thắng Ngày rút thăm mới nhất Jackpot Tiếp theo vẽ
Euro triệu
6 9 35 41 44
6 9
04/10/2019
190.000.000
08/10/2019
Bóng điện
6 14 36 51 54
4
06/10/2019
$ 80.000.000
10/10/2019
Mega triệu
11 38 44 48 70
17
05/10/2019
$ 55.000.000
09/10/2019
Giải độc đắc Euro
15 19 20 45 49
7 8
04/10/2019
29.000.000
11/10/2019
Siêu enalotto
20 38 52 58 68 72
05/10/2019
14.300.000
08/10/2019

Bắt đầu chơi

Bản vẽ xổ số tiếp theo

Euromillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 190.000.000!
Buổi rút xổ số tiếp theo sẽ vào ngày 08 tháng 10 vào khoảng 9 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Megamillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 55.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 09 tháng 10 lúc 11 giờ tối. giờ phương Tây

Bắt đầu chơi

Powerball-us-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 80.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 10 lúc 10:59 tối giờ phương Tây

Bắt đầu chơi

Eurojackpot-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 29.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 10 vào khoảng 9 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Superenlotto-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 14.300.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 08 tháng 10 vào khoảng 8 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Chúc may mắn…

Để lại một câu trả lời

Vui lòng đăng nhập bằng một trong những phương thức này để đăng bình luận của bạn:

Logo 2xbu.com

Bạn đang bình luận bằng tài khoản 2xbu.com của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Hình ảnh Twitter

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Ảnh Facebook

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook của bạn. . Đăng xuất /  Biến đổi )

Kết nối với %s