Cuối tuần xổ số - cuối năm 2016

Cuối tuần Drawing-Xmas

Powerball
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 70.000.000 đô la!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 1 tháng 1.

Superlotto Plus
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 65.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 1 tháng 1.

Superenalotto
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 68.600.000!
Bước rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 31 tháng 12.

Mega triệu
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 96.000.000 đô la!
Bước rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 31 tháng 12.

Eurojackpot
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 90.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 30 tháng 12.

Euromillions
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 14.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 30 tháng 12.

Kết quả cuối tuần Xmas

Cuối tuần resresults-Xmas

Powerball
Ngày 25 tháng 12 năm 2016, số lượng chiến thắng Powerball là:
28/38/42/51/52/21.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng lịch thi đấu việt nam hôm nay đá mấy giờ ở $ 60.000.000!
Bước rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 29 tháng 12.

Superlotto Plus
Ngày 25 tháng 12 năm 2016 Superlotto Plus Số chiến thắng là:
18/2/31/35/39/2.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 64.000.000!
Bước rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 29 tháng 12.

Mega triệu
Ngày 24 tháng 12 năm 2016 Mega triệu số là:
21/30/39/60/69/15.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 85.000.000 đô la!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là viet nam se gap doi nao tiep theo vào ngày 28 tháng 12.

Superenalotto
Ngày 24 tháng 12 năm 2016 Superenalotto đã giành được:
1/19/21/32/48/86.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 66.500.000!
Bước rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 27 tháng 12.

Eurojackpot
Ngày 23 tháng 12 năm 2016 Số chiến thắng Eurojackpot là:
27/12/30/42/46/3/4.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 90.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 30 tháng 12.

Euromillions
Ngày 23 tháng 12 năm 2016 Euromillions rank in dota 2 là:
16/4/20/39/46/2/5.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 21.000.000!
Bước rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 27 tháng 12.

Xổ số Giáng sinh của cuối tuần

Cuối tuần Drawing-Xmas

Powerball
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 50.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 25 tháng 12.

Superlotto Plus
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 63.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 25 tháng 12.

Superenalotto
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 65.400.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 24 tháng 12.

Mega triệu
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 76.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 24 tháng 12.

Eurojackpot
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 81.000.000!
Bước rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 23 tháng 12.

Euromillions
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 17.000.000!
Bước rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 23 tháng 12.

Giáng sinh đã đến sớm cho một triệu phú mới

Powerball-Xmas-results

Một vé Powerball được bán ở Del biết chúng tôi có giá trị 121 triệu đô la Sau khi nó phù hợp với những con số chiến thắng từ bản vẽ cuối tuần.

Ngày 17 tháng 12 năm 2016, số lượng chiến thắng Powerball là:
1/8/16/40/48/10.

hohoho
Xin chúc mừng triệu phú mới