Kết quả xổ số & bản vẽ xổ số - ngày 7 tháng 5 năm 2019

Lotteryresults1

Kết quả xổ số mới nhất (số xổ số)

xo so thu 4 hang tuan
Trò chơi xổ số Số chiến thắng Ngày rút thăm mới nhất Jackpot Tiếp theo vẽ
Mega triệu
8 16 22 66 68
11
04/05/2019
$ 273.000.000
08/05/2019
Bóng điện
6 16 23 30 61
2
05/05/2019
$ 215.000.000
09/05/2019
Siêu enalotto
4 15 41 52 76 85
04/05/2019
147.700.000
07/05/2019
Giải độc đắc Euro
3 9 10 19 42
1 7
03/05/2019
90.000.000
10/05/2019
Euro triệu
2 9 20 27 43
5 6
03/05/2019
25.000.000
07/05/2019

Bắt đầu chơi

Bản vẽ xổ số tiếp theo

Euromillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 25.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ vào ngày 07 tháng 5 vào khoảng 9 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Superenlotto-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 147.700.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ vào ngày 07 tháng 5 vào khoảng 8 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Megamillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 273.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ vào ngày 08 tháng 5 lúc 11 giờ tối. giờ phương Tây

Bắt đầu chơi

Powerball-us-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 215.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 09 tháng 5 lúc 10:59 tối giờ phương Tây

Bắt đầu chơi

Eurojackpot-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 90.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 5 vào khoảng 9 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi