Kết quả xổ số & bản vẽ xổ số - ngày 30 tháng 6 năm 2019

Lotteryresults

Kết quả xổ số mới nhất (số xổ số)

xsmb kết quả xổ số hôm nay miền nam
Trò chơi xổ số Số chiến thắng Ngày rút thăm mới nhất Jackpot Tiếp theo vẽ
Mega triệu
2 35 49 53 63
1
29/06/2019
83.000.000 đô la
03/07/2019
Bóng điện
13 17 24 59 62
số 8
30/06/2019
150.000.000 đô la
04/07/2019
Siêu enalotto
6 22 33 45 60 81
29/06/2019
179.600.000
02/07/2019
Giải độc đắc Euro
18 25 26 35 38
5 6
28/06/2019
10.000.000
05/07/2019
Euro triệu
1 3 16 33 49
2 11
28/06/2019
66.000.000
02/07/2019

Bắt đầu chơi

Bản vẽ xổ số tiếp theo

Euromillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 66.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 02 tháng 7 vào khoảng 9 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Superenlotto-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 179.600.000!
Buổi rút xổ số tiếp theo sẽ vào ngày 02 tháng 7 vào khoảng 8 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Megamillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 83.000.000 đô la!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 03 tháng 7 lúc 11 giờ tối. giờ phương Tây

Bắt đầu chơi

Powerball-us-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 150.000.000 đô la!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ vào ngày 04 tháng 7 lúc 10:59 tối giờ phương Tây

Bắt đầu chơi

Eurojackpot-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 10.000.000!
Buổi rút xổ số tiếp theo sẽ vào ngày 05 tháng 7 vào khoảng 9 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

 

Chúc may mắn…

Kết quả xổ số & bản vẽ xổ số - ngày 23 tháng 6 năm 2019

cuối tuần

Kết quả xổ số cuối tuần (số xổ số)

Trò chơi xổ số Số chiến thắng Ngày rút thăm mới nhất Jackpot Tiếp theo vẽ
Mega triệu
13 30 36 48 62
18
22/06/2019
$ 60.000.000
26/06/2019
Bóng điện
3 6 11 14 66
21
23/06/2019
$ 122.000.000
27/06/2019
Siêu enalotto
35 39 41 69 70 74
22/06/2019
175.400.000
25/06/2019
Giải độc đắc Euro
20 27 37 41 45
1 7
21/06/2019
18.000.000
28/06/2019
Euro triệu
5 8 9 25 39
3 7
21/06/2019
45.000.000
25/06/2019

Bắt đầu chơi

Bản vẽ xổ số tiếp theo

Superenlotto-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 175.400.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 6 vào khoảng 8 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Euromillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 45.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 6 vào khoảng 9 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Megamillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 60.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 26 tháng 6 lúc 11 giờ tối. giờ phương Tây

Bắt đầu chơi

Powerball-us-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 122.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 6 lúc 10:59 tối giờ phương Tây

Bắt đầu chơi

Eurojackpot-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 18.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 6 vào khoảng 9 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Kết quả xổ số & bản vẽ xổ số - ngày 17 tháng 6 năm 2019

Lotteryresults

Kết quả xổ số mới nhất (số xổ số)

Trò chơi xổ số Số chiến thắng Ngày rút thăm mới nhất Jackpot Tiếp theo vẽ
Mega triệu
19 40 47 57 65
6
15/06/2019
$ 50.000.000
19/06/2019
Bóng điện
8 11 14 16 49
14
16/06/2019
$ 92.000.000
20/06/2019
Siêu enalotto
4 23 43 47 74 82
15/06/2019
171.200.000
18/06/2019
Giải độc đắc Euro
8 23 40 41 42
2 10
14/06/2019
10.000.000
21/06/2019
Euro triệu
1 13 30 31 39
2 7
14/06/2019
24.000.000
18/06/2019

Bắt đầu chơi

Bản vẽ xổ số tiếp theo

Euromillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 24.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 6 vào khoảng 9 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Superenlotto-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 171.200.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 6 vào khoảng 8 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi

Megamillion-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 50.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 6 lúc 11 giờ tối. giờ phương Tây

Bắt đầu chơi

Powerball-us-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 92.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 6 lúc 10:59 tối giờ phương Tây

Bắt đầu chơi

Eurojackpot-vẽ
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 10.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 6 vào khoảng 9 giờ tối. GMT.

Bắt đầu chơi