Một ngày cuối tuần khác của giải độc đắc xổ số

Xổ số Drawing1

Powerball
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 70.000.000 đô la!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 2 tháng 10.

Superenalotto
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 149.400.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 1 tháng 10.

Mega triệu
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 10.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 1 tháng 10.

Eurojackpot
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 76.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 30 tháng 9.

Euromillions
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 130.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 30 tháng 9.

Superlotto Plus
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 39.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 2 tháng 10.

Superenalotto - Giải độc đắc tiếp tục tăng

Superenlotto-results

Ngày 29 tháng 9 năm 2016 Superenalotto đã giành được:
11/40/41/44/67/70.
Từ những người chơi tham gia xổ số, không ai giành được giải nhất.
Nó có nghĩa là giải độc đắc ước tính hiện tại mới đứng ở 149.400.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 1 tháng 10.

Kết quả xổ số vào ngày 29 tháng 9 của Hoa Kỳ

Lotteryresults1

Powerball
Ngày 29 tháng 9 năm 2016 Các số chiến thắng Powerball là:
30/38/52/53/62/1.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 70.000.000 đô la!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 2 tháng 10.

Superlotto Plus
Ngày 29 tháng 9 năm 2016 Superlotto Plus Số chiến thắng là:
18/8/24/37/43/5.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 39.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 2 tháng 10.

Hai giải độc đắc lớn từ Mỹ đang chờ bạn.

Hoa Kỳ rút tiền

Lần này, đến lượt bạn là người may mắn nhất!
Bạn có ít hơn 12 giờ cho đến khi bắt đầu rút thăm.

Powerball
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 60.000.000!

Superlotto Plus
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 38.000.000!

Lấy vé của bạn ngay bây giờ.

Superenalotto - Một giải độc đắc cao hơn mới

Superenlotto-results

Ngày 27 tháng 9 năm 2016 Các số chiến thắng Superenalotto là:
36/41/55/81/83/85.
Từ những người chơi tham gia xổ số, không ai giành được giải nhất.
Nó có nghĩa là giải độc đắc ước tính hiện tại mới đứng ở 148.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 29 tháng 9.

Kết quả xổ số cuối tuần

 

Lotteryresults1

Powerball
Ngày 25 tháng 9 năm 2016 Số chiến thắng Powerball là:
15/7/20/29/41/22.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 60.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 29 tháng 9.

Superenalotto
Ngày 24 tháng 9 năm 2016 Superenalotto đã giành được:
3/16/22/31/45/56.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 146.800.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 27 tháng 9.

Mega triệu
Ngày 24 tháng 9 năm 2016 Mega Millions là:
1/5/8/25/62/14.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 25.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 28 tháng 9.

Eurojackpot
Ngày 23 tháng 9 năm 2016 Eurojackpot Số chiến thắng là:
1/7/23/25/45/5/8.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 76.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 30 tháng 9.

Euromillions
Ngày 23 tháng 9 năm 2016 EuroMillions là:
14/16/39/42/49/3/9.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 14.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 27 tháng 9.

Superlotto Plus
Ngày 25 tháng 9 năm 2016 Euromillions là:
8/12/15/30/35/27.
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 38.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 29 tháng 9.

Một ngày cuối tuần nóng bỏng khác của xổ số

Xổ số Drawing1

Powerball
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 50.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 25 tháng 9.

Superenalotto
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 145.500.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 24 tháng 9.

Mega triệu
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 20.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 24 tháng 9.

Eurojackpot
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 64.000.000!
Bước rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 23 tháng 9.

Euromillions
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở 20.000.000!
Bước rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 23 tháng 9.

Superlotto Plus
Giải độc đắc ước tính hiện tại đứng ở $ 37.000.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 25 tháng 9.

Superenalotto - Giải độc đắc tiếp tục tăng

Lotteryresults1

Ngày 22 tháng 9 năm 2016 Superenalotto đã giành được:
4/11/34/49/55/83.
Từ những người chơi tham gia xổ số, không ai giành được giải nhất.
Nó có nghĩa là giải độc đắc ước tính hiện tại mới đứng ở 145.500.000!
Phép rút xổ số tiếp theo sẽ là vào ngày 24 tháng 9.